Sanitat Marítima

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

2. Com poden obtenir el certificat mèdic d’aptitud per a l’embarcament les persones que no disposen d’un certificat mèdic d’aptitud previ?

Les Capitanies Marítimes eximiran temporalment de l’exigència de disposar del certificat mèdic d’aptitud per a l’embarcament a les persones treballadores que s’incorporin per primera vegada al sector maritimopesquer o que no es puguin acollir a la pròrroga referida a la pregunta anterior. En aquest darrer cas, a l’efecte de l’enrolament d’aquests tripulants, les Capitanies Marítimes han de tenir en compte la qualificació d’aptitud laboral atorgada en l’últim reconeixement mèdic d’embarcament marítim efectuat a l’interessat.

1. Quins certificats emesos per l’Institut Social de la Marina tenen la vigència prorrogada?

Conforme a la Resolució del 21 d’abril de 2020, de l’Institut Social de la Marina, es prorroga la vigència dels certificats següents:

  • Els Certificats de formació sanitària específica, per un període màxim de sis mesos a comptar des de la seva data de caducitat.
  • Els Certificats de revisió de farmacioles preceptives a bord, per un període màxim de sis mesos a comptar des de la data de caducitat del certificat anterior. En els supòsits en què s’hagi emès prèviament una pròrroga de la validesa dels esmentats certificats, es considerarà ampliada la seva validesa per un període màxim de sis mesos a comptar des de la data de venciment de la pròrroga anterior.
  • Els Certificats mèdics d’aptitud per a l’embarcament marítim per un període màxim de sis mesos a comptar des de la data del seu venciment.

3. Quan i com es podrà sol·licitar cita prèvia per dur a terme el reconeixement mèdic d’embarcament marítim?

En un primer moment, l’activitat dels Centres de Sanitat Marítima estarà limitada a fer els reconeixements mèdics que hagin anat caducant durant l’estat d’alarma, per a la qual cosa el personal del Centre es posarà en contacte amb els afectats.
Es pot sol·licitar cita prèvia exclusivament a través de la mateixa Seu o bé telefònicament, per reprendre el servei corresponent. No es podrà sol·licitar cita prèvia presencial ni es permetrà l’accés als Centres de Sanitat Marítima de cap ciutadà que no hagi estat avisat pel mateix Centre o que no disposi de cita prèvia.

Complementary Content
${loading}