Forma i terminis de comunicar la inscripció.

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

L'empresari que per primera vegada vaja a contractar treballadors, haurà de sol·licitar la seua INSCRIPCIÓ com a empresa abans de l'inici d'activitat, en l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més pròxima al seu domicili. Si disposa d'un certificat digital, pot presentar la sol·licitud accedint al tràmit "Inscripció de l'empresari" a través de la Seu Electrònica o tramitar directament la sol·licitud a través dels servicis corresponents disponibles per a "Empreses" Documentació que cal presentar:

 1. Si és empresari individual:
  1. Model oficial de sol·licitud.
  2. Document identificatiu del titular de l'empresa, empresari individual o titular de la llar familiar. 
  3. Document emès pel Ministeri d'Economia i Hisenda assignat el Número d'Identificació en què conste l'Activitat Econòmica de l'Empresa (no es requereix este document per al Sistema Especial d'Empleats de la Llar).
 2. Empresari col·lectiu i Societats Espanyoles:
  • Els documents 1, 2 i 3 indicats en el paràgraf anterior.
  • Escriptura de Constitució degudament registrada o certificat del Registre corresponent (Llibre d'Actes en cas de Comunitats de Propietaris).
  • Fotocòpia del DNI  de qui firma la sol·licitud d'inscripció.
   Document que acredite els poders del firmant, si no estan especificats en l'escriptura.
 3. Empresari col·lectiu i Societats Estrangeres:
  • Si estableixen centre de treball en España:
   • Els documents indicats en el paràgraf anterior en els casos de sucursals i empreses que traslladen el seu domicili a Espanya.
  • Si no estableixen centre de treball en España:
   • Els documents 1, 2 i 3 indicats amb caràcter general i fotocòpies de les escriptures de constitució de l'empresa estrangera amb certificat d'estar inscrita al registre corresponent o l'equivalent exigit per la seua legislació per a empreses de la Unió Europea.
   • Els documents 1, 2 i 3 indicats amb caràcter general i certificat expedit pel cònsol espanyol de la seua autorització i constitució legal en el seu país (en el cas de tercers països).
   • Nomenament o poder de representació d'un representant legal amb domicili en Espanya.
Complementary Content
${loading}