Inscripció de l'empresari i Codi de Compte de Cotització

La inscripció és l'acte administratiu pel qual la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna l'empresari un número per a la seua identificació i control de les seues obligacions en el respectiu Règim del Sistema de la Seguretat Social. Este número és considerat com a primer i principal Codi de Compte de Cotització. La sol·licitud es realitzarà en el model TA.6

Al Codi de Compte de Cotització Principal es vinculen tots eixos altres que puguen assignar-se-li a un empresari. És importat assenyalar que l'empresari ha de sol·licitar un Codi de Compte de Cotització (model TA.7) en cada una de les províncies on exercisca activitat, així com en determinats casos en què calga identificar col·lectius de treballadors amb peculiaritats de cotització.

Per a acabar la seua sol·licitud, es pot dirigir a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Socialmés propera al seu domicili d'activitat. Si disposa d'un certificat digital, pot tramitar la sol·licitud que corresponga dels servicis corresponents situats a "Empreses", en funció que es tracte d'un empresari individual o d'un empresari col·lectiu.

Complementary Content
${loading}