Izen ematearen berri emateko modua eta epeak

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Lehen aldiz langileak kontratatuko dituen enpresariak, jarduera hasi aurretik, enpresa moduan eskatu beharko du IZEN EMATEA, haren egoitzatik hurbilen dagoen Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren Administrazioan. Ziurtagiri digitala baduzu, "Enpresariaren izen-ematea" atalean aurkez dezakezu eskaera, Egoitza Elektronikoaren bitartez edo, bestela, zuzenean, "Enpresak" atalean erabilgarri dauden zerbitzuen bitartez tramitatu. Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 1. Enpresari indibiduala:
  1. Eskariaren eredu ofiziala.
  2. Enpresaren titularra identifikatzen duen dokumentua, enpresari indibidualarena edo familia etxeko titularrarena. 
  3. Enpresaren Jarduera Ekonomikoa azaltzen den Identifikazio Fiskaleko Zenbakia esleitzeko Ekonomia eta Ogasuneko Ministerioak igorritako dokumentua (dokumentu hori ez da beharrezkoa Etxeko Langileen Sistema Bereziaren kasuan).
 2. Enpresaburu kolektiboa eta Espainiako Elkarteak:
  • Aurreko paragrafoan azaldutako 1., 2. eta 3. agiriak.
  • Eraketako Eskritura, behar den moduan erregistratuta edo dagokion Erregistroaren ziurtagiria (Jabekideen Elkarteen kasuan, Akta Liburua)
  • Izen-ematea sinatzen duen pertsonaren DNIaren fotokopia.
   Sinatzailearen botereak ziurtatzen dituen agiria, eskrituran zehaztuta ez badaude.
 3. Enpresaburu kolektiboa eta Atzerriko Elkarteak:
  • Lan zentroa Espainian ezartzen badute:
   • Aurreko paragrafoan adierazitako agiriak, haien egoitza Espainiara aldatzen duten enpresen eta sukurtsalen kasuan.
  • Lan zentroa Espainian ezartzen ez badute:
   • Oro har aipatutako 1., 2. eta 3. agiriak eta atzerriko enpresaren eraketa eskrituraren fotokopia, dagokion erregistroan izena emanda edo Europar Batasunean enpresentzako legerian eskatutakoaren parekoa.
   • Oro har aipatutako 1., 2. eta 3. agiriak eta Espainiako kontsulak emandako ziurtagiria, haren herrialdeko legezko eraketarekin eta baimenarekin (beste herrialde batzuen kasuan).
   • Egoitza Espainian duen legezko ordezkariaren izendapena edo ordezkapen ahalmena.
Complementary Content
${loading}