Forma i terminis de comunicar la inscripció

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

L'empresari que per primera vegada contracti treballadors, haurà de sol·licitar la seva INSCRIPCIÓ com a empresa abans de l'inici de l'activitat, a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera al seu domicili. Si disposeu d'un certificat digital, podeu presentar la sol·licitud accedint al tràmit "Inscripció de l'empresari" a través de la Seu Electrònica o tramitar directament la sol·licitud a través dels serveis corresponents disponibles per a "Empreses" Documentació que cal presentar:

 1. Si és empresari individual:
  1. Model oficial de sol·licitud.
  2. Document identificatiu del titular de l'empresa, empresari individual o titular de la llar familiar. 
  3. Document emès pel Ministeri d'Economia i Hisenda en què s'assigni el Número d'Identificació Fiscal on consti l'Activitat Econòmica de l'Empresa (aquest document no es requereix per al Sistema Especial d'Empleats de la Llar).
 2. Empresari col·lectiu i Societats Espanyoles:
  • Els documents 1, 2 i 3 indicats al paràgraf anterior .
  • Escriptura de Constitució degudament enregistrada o certificat del Registre corresponent (Llibre d'Actes en el cas de Comunitats de Propietaris).
  • Fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud d'inscripció.
   Document que acrediti els poders del signant, si no s'especifiquen a l'escriptura.
 3. Empresari col·lectiu i Societats Estrangeres:
  • Si estableixen centre de treball a Espanya:
   • Els documents que s'indiquen al paràgraf anterior en els casos de sucursals i empreses que traslladen el seu domicili a Espanya.
  • Si no estableixen centre de treball a Espanya:
   • Els documents 1, 2 i 3 indicats amb caràcter general i fotocòpies de les escriptures de constitució de l'empresa estrangera amb certificat d'estar inscrita al registre corresponent o l'equivalent exigit per la seva legislació per a empreses de la Unió Europea.
   • Els documents 1, 2 i 3 indicats amb caràcter general i certificat expedit pel cònsol espanyol de la seva autorització i constitució legal al seu país (en el cas de països tercers).
   • Nomenament o poder de representació d'un representant legal amb domicili a Espanya.
Complementary Content
${loading}