Informació bàsica

Concepte de creditor

A través d'aquesta pàgina es faciliten els pagaments realitzats a aquells creditors que reunisquen aquesta condició com a conseqüència de la prestació de béns i servicis al Sistema de la Seguretat Social, d'acord amb la normativa reguladora.

Alta de creditor

Documentació que cal aportar

Fotocòpia del DNI per a persones físiques o CIF per a persones jurídiques.

Certificat bancari expedit per l'entitat financera a través de la qual es desitge que aquesta Tresoreria General efectue el pagament, on conste la TITULARITAT del compte i el CODI DE COMPTE CLIENT (segons el model de sol·licitud d'alta d'un creditor).

On s'ha de presentar la documentació?

En la Unitat Administrativa del Centre de Gestió de la Seguretat Social en què s'haja realitzat la prestació del servici.

Baixa o modificació de dades

Documentació que cal aportar

Fotocòpia del DNI per a persones físiques o CIF per a persones jurídiques.
Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor.

On s'ha de presentar la documentació?

En la Unitat Administrativa del Centre de Gestió de la Seguretat Social en què s'haja realitzat la prestació del servici o en qualsevol Direcció Provincial de la Tresoreria General.

Model de sol·licitud d'alta d'un creditor


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model de sol·licitud d'alta d'un creditor Descargar documento Model de sol·licitud d'alta d'un creditor. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,97 KB) 14/10/2020

Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor Descargar documento Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,235 KB) 14/10/2020
Complementary Content
${loading}