Informació bàsica

Concepte de creditor

A través d'aquesta pàgina s'informa dels pagaments fets efectius als creditors que puguin ser considerats com a tals arran de la prestació de béns i serveis al sistema de la Seguretat Social, d'acord amb la normativa reguladora.

Alta de creditor

Documentació que cal presentar

Fotocòpia del DNI en el cas de les persones físiques o CIF en el cas de les persones jurídiques.

Certificat bancari expedit per l'entitat financera a través de la qual voleu que la Tresoreria General faci efectiu el pagament, on ha de constar la TITULARITAT del compte i el CODI DE COMPTE CLIENT (segons el model de sol·licitud d'alta d'un creditor).

On s'ha de presentar aquesta documentació?

A la unitat administrativa del centre de gestió de la Seguretat Social on s'hagi fet la prestació del servei.

Baixa o modificacions de dades

Documentació que cal presentar

Fotocòpia del DNI en el cas de les persones físiques o CIF en el cas de les persones jurídiques.
Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor.

On s'ha de presentar aquesta documentació?

A la unitat administrativa del centre de gestió de la Seguretat Social on s'hagi fet la prestació del servei o a qualsevol direcció provincial de la Tresoreria General.

Model de sol·licitud d'alta d'un creditor


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model de sol·licitud d'alta d'un creditor Descargar documento Model de sol·licitud d'alta d'un creditor. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,109 KB) 08/08/2018

Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor Descargar documento Model de sol·licitud de baixa o modificació de dades d'un creditor. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,121 KB) 08/08/2018
Complementary Content
${loading}