Información básica

Concepto de acredor

Facilítanse a través desta páxina os pagos realizados a aqueles acredores que reúnan tal condición como consecuencia da prestación de bens e servizos ao Sistema da Seguridade Social, conforme a normativa reguladora desta.

Alta de acredor

Documentación que se debe presentar

Fotocopia do DNI para persoas físicas ou CIF para persoas xurídicas.

Certificado bancario expedido pola entidade financeira a través da que se desexe que esta Tesourería Xeral efectúe o pago, onde conste a TITULARIDADE da conta e o CÓDIGO DE CONTA CLIENTE (segundo o modelo de solicitude de alta dun acredor).

Onde presentar esta documentación?

Na Unidade Administrativa do Centro de Xestión da Seguridade Social na que se realizase a prestación do servizo.

Baixa ou modificacións de datos

Documentación que se debe presentar

Fotocopia do DNI para persoas físicas ou CIF para persoas xurídicas.
Modelo de solicitude de baixa ou modificación de datos dun acredor.

Onde presentar esta documentación?

Na Unidade Administrativa do Centro de Xestión da Seguridade Social na que se realizase a prestación do servizo ou en calquera Dirección Provincial da Tesourería Xeral.

Modelo de solicitude de alta dun acredor


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Modelo de solicitude de alta dun acredor Descargar documento Modelo de solicitude de alta dun acredor. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,101 KB) 14/10/2020

Modelo de solicitude de baixa ou modificación de datos dun acredor


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Modelo de solicitude de baixa ou modificación de datos dun acredor Descargar documento Modelo de solicitude de baixa ou modificación de datos dun acredor. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,114 KB) 14/10/2020
Complementary Content
${loading}