Secretaría de Estado da Seguridade Social

|C/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28003 - MADRID.

Teléfono: 91 363 00 00.

Fax: 91 363 03 14.

Que é a Secretaría de Estado da Seguridade Social?

É un Órgano superior do Departamento baixo a dirección do Titular do mesmo.

Que competencias ten?

  • A dirección e tutela das Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, adscritas ao Departamento, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros ministerios e a outras unidades do departamento.
  • O impulso e a dirección da ordenación xurídica do sistema da Seguridade Social.
  • A dirección e coordinación da xestión dos recursos financeiros e gastos da Seguridade Social.
  • A planificación e tutela da xestión exercida polas entidades colaboradoras da Seguridade Social.
  • Calquera outra competencia que, legal ou regulamentariamente, lle estea atribuída.
Complementary Content
${loading}