Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

|C/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28003 - MADRID.

Telèfon: 91 363 00 00.

Fax: 91 363 03 14.

Què és la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social?

És un òrgan superior del departament sota la direcció del titular d'aquest.

Quines competències té?

  • La direcció i tutela de les entitats gestores i serveis comunes de la Seguretat Social, adscrits al departament, sense perjudici de les competències atribuïdes a d'altres ministeris i a d'altres unitats del departament.
  • L'impuls i la direcció de l'ordenació jurídica del sistema de la Seguretat Social.
  • La direcció i coordinació de la gestió dels recursos financers i de les despeses de la Seguretat Social.
  • La planificació i tutela de la gestió exercida per les entitats col·laboradores de la Seguretat Social.
  • Qualsevol altra competència que, legalment o reglamentàriament, tingui atribuïda.
Complementary Content
${loading}