Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Que é o Ministerio de Emprego e Seguridade Social?

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social é o departamento encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de emprego e de Seguridade Social, así como do desenvolvemento da política do Goberno en materia de estranxeiría, inmigración e emigración.

Que competencias ten?

  • Para o desenvolvemento das funcións que legalmente teñen asignadas, o titular do departamento conta cun gabinete e asistencia inmediata con nivel orgánico de dirección xeral e os seguintes órganos superiores e directivos: Secretaría de Estado de Emprego, Secretaría de Estado da Seguridade Social, Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración e Subsecretaría de Emprego e Seguridade Social.
  • Tamén están adscritos ou dependen da Secretaría de Estado da Seguridade Social, ou das secretarías xerais correspondentes, os órganos de dirección, organismos autónomos, entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.
Complementary Content
${loading}