Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Què és el Ministeri d'Ocupació de la Seguretat Social?

El Ministeri d' Ocupació i Seguretat Social és el departament encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'ocupació i de Seguretat Social, així com del desenvolupament de la política del Govern en matèria d'estrangeria, immigració i emigració.

Quines competències té?

  • Per al desenvolupament de les funcions que legalment tenen assignades, el titular del departament compta amb un gabinet d'assistència immediata amb nivell orgànic de direcció general i els òrgans superiors i directius següents: Secretaria d'Estat d'Ocupació, Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, Secretaria General d'Immigració i Emigració i Subsecretaria d'Ocupació i Seguretat Social.
  • Així mateix, estan adscrits o depenen de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social o de les secretaries generals corresponents, els Òrgans de Direcció, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}