Gabinet de la Secretaria d'Estats de la Seguretat Social

|C/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28003 - MADRID.

Telèfon: 91 363 00 00.

Fax: 91 363 03 10.

Funcions

Com a òrgan de suport i assistència immediata al titular de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, amb nivell orgànic de subdirecció general, li correspon:

  • Facilitar al Secretari s'Estat de la Seguretat Social tota la informació tècnica que calga en l'exercici de les seues funcions
  • Conèixer les activitats i plans d'actuacions dels diversos Centres de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.
  • Realitzar qualsevol altre informe, estudi o gestió que li siguen encomanats pel Secretariat d'Estat de la Seguretat Social en l'exercici de les seues funcions.
Complementary Content
${loading}