Gabinete de Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións

|R/ Agustín de Bethencourt, 4 - 28003 - MADRID.

Teléfono: 91 363 00 00.

Fax: 91 363 03 10.

Funcións

Como órgano de apoio e asistencia inmediata ao titular da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, con nivel orgánico de subdirección xeral, correspóndelle:

  • Facilitar ao Secretario de Estado da Seguridade Social e Pensións canta información técnica lle sexa precisa no exercicio das súas funcións.
  • Coñecer as actividades e plans de actuacións dos distintos Centros da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións.
  • Realizar calquera outro informe, estudo ou xestión que lle sexan encomendados polo Secretario de Estado da Seguridade Social e Pensións no exercicio das súas funcións.
Complementary Content
${loading}