Subdirecció General de Règim Jurídic de la Seguretat Social

Quines competències i funcions té?

  • L'elaboració de les posicions de la Seguretat Social.
  • L'elaboració dels informes i memòries que siguen requerits en relació amb l'aplicació de convenis i tractats.
  • internacionals en matèria de Seguretat Social, així com l'anàlisis de l'incidència en el Sistema de la Seguretat Social de les iniciatives de la Unió Europea.
  • L'elaboració i tramitació de les propostes de resolució de sancions que s'originen per infraccions en matèria de Seguretat Social. 
  • La relació amb les Entitats gestores de Règims especials, alienes al pressupost de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}