Subdirecció General de Règim Jurídic de la Seguretat Social

Quines competències i funcions té?

  • L'elaboració de les disposicions de la Seguretat Social.
  • L'elaboració dels informes i memòries que s'exigeixin amb relació a l'aplicació de convenis i tractats
  • internacionals en matèria de Seguretat Social, i també l'anàlisi de la incidència en el sistema de la Seguretat Social de les iniciatives de la Unió Europea.
  • L'elaboració i tramitació de les propostes de resolució de sancions, que s'originin per infraccions en matèria de Seguretat Social. 
  • La relació amb les entitats gestores de règims especials, alienes al pressupost de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}