Subdirección Xeral de Réxime Xurídico da Seguridade Social

Que competencias e funcións ten?

  • A elaboración das disposicións da Seguridade Social.
  • A elaboración dos informes e memorias que sexan requiridos en relación coa aplicación de convenios e tratados.
  • internacionais en materia de Seguridade Social, así como a análisis da incidencia no Sistema da Seguridade Social das iniciativas da Unión Europea.
  • A elaboración e tramitación das propostas de resolución de sancións que se orixinen por infraccións en materia de Seguridade Social. 
  • A relación coas Entidades xestoras de Réximes especiais, alleas ao orzamento da Seguridade Social.
Complementary Content
${loading}