Quen somos?

[D]

Organigrama da Secretaría de Estado da Seguridade Social Ministerio de Emprego e Seguridade SocialSecretaría de Estado da Seguridade SocialGabinete da Secretaría de EstadoDirección Xeral de Ordenación Económica da Seguridade SocialIntervención Xeral da Seguridade SocialServizo Xurídico da Administración da Seguridade SocialXerencia de Informática da Seguridade SocialInstituto Nacional da Seguridade Social (INSS)Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS)Instituto Social da Mariña (ISM)

O organigrama amosa os Organismos e Entidades que integran a Seguridade Social.

Como órgano superior atópase o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, do que depende a Secretaría de Estado da Seguridade Social. Como órgano de apoio e asistencia inmediata ao Secretario de Estado existe un Gabinete, cun nivel orgánico de Subdirección Xeral.

Á súa vez, da Secretaría de Estado dependen a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, a Intervención Xeral da Seguridade Social e o Servizo Xurídico da Administración da Seguridade Social.

A xestión do Sistema de Seguridade Social español atribúese, entre outros aos seguintes entes públicos adscritos ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social a través da Secretaría de Estado da Seguridade Social: o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), o Instituto Social da Mariña (ISM), a Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS) e a Xerencia de Informática da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}