Qui som?

[D]

Organigrama de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social Ministeri d'Ocupació i Seguretat SocialSecretaria d'Estat de la Seguretat SocialSecretaría de Estado de la Seguridad Social Gabinet de la Secretaria d'EstatDirecció General d'Ordenació Econòmica de la Seguretat SocialIntervenció General de la Seguretat SocialServici Jurídic de l'Administració de la Seguretat SocialGerència d'Informàtica de la Seguretat SocialInstitut Nacional de la Seguretat Social (INSS)Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)Institut Social de la Marina (ISM)

L'organigrama mostra els Organismes i Entitats que formen la Seguretat Social.

Com a òrgan superior es troba el Ministeri de Treball i Seguretat Social, del qual depén la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. Com a òrgan de suport i asistència immediata al Secretari d'Estat hi ha un Gabinet, amb un nivell orgànic de Subdirecció General.

Al seu torn, de la Secretaria d'Estat depenen la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, la Intervenció General de la Seguretat Social i el Servici Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social.

La gestió del Sistema de la Seguretat Social espanyol s'atribuïx, entre d'altres, als ens públics següents adscrits al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social: l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), l'Institut Social de la Marina (ISM), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}