Qui som?

[D]

Organigrama de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social Ministeri d'Ocupació i Seguretat SocialSecretaria d'Estat de la Seguretat SocialGabinet de la Secretaria d'EstatDirecció General d'Ordenació Econòmica de la Seguretat SocialIntervenció General de la Seguretat SocialServei Jurídic de l'Administració de la Seguretat SocialGerència d'Informàtica de la Seguretat SocialInstitut Nacional de la Seguretat Social (INSS)Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)Institut Social de la Marina (ISM)

L'organigrama mostra els Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social.

Com a òrgan superior hi ha el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, del qual depèn la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. Com a òrgan de suport i assistència immediata al Secretari d'Estat existeix un Gabinet, amb un nivell orgànic de Subdirecció General.

Al seu torn, de la Secretaria d'Estat depenen la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, la Intervenció General de la Seguretat Social i el Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social.

La gestió del Sistema de la Seguretat Social espanyol s'atribueix, entre d'altres, als ens públics següents adscrits al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social: l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), l'Institut Social de la Marina (ISM), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}