MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Sanitat marítima
Tipus

S05

Hores

22

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat en primers auxilis, tècniques d'infermeria i en el procediment de la consulta mèdica per ràdio.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Capità de la Marina Mercant.
  • Pilot de primera de la Marina Mercant.
  • Pilot de segona de la Marina Mercant.
  • Capità de pesca.
  • Patró d'altura.
  • Patró de litoral.
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant.
  • Oficial de Màquines de primera de la Marina Mercant.
  • Oficial de Màquines de segona de la Marina Mercant.
  • Mecànic major naval.
  • Mecànic naval.
  • Patró costaner polivalent.
  • Patró portuari.
  • Patró local de pesca.
  • Mariner pescador amb atribució de comandament. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità, excepte el mariner pescador sense restricció de comandament, quan manege, amb finalitats comercials, embarcacions de menys de 10 metres d'eslora dedicades a la pesca o auxiliars d'aqüicultura que operen exclusivament dins d'aigües interiors de ports i tinguen una potència adequada a l'embarcació, i sempre que no transporte passatgers).
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant amb atribució de comandament. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità, excepte quan manege embarcacions professionals de menys de 10 metres d'eslora, sempre que no transporte més de dotze passatgers i navegue exclusivament dins d'aigües interiors de port).
  • Mariner de Màquines de la Marina Mercant. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner pescador. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità).
  • Certificat de Patró Professional d'instal·lacions i dàrsenes portuàries.
  • Certificat d'especialitat de Patró professional d'embarcacions d'esbargiment.
  • Certificat de formació bàsica. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Certificat de formació bàsica en seguretat (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità).
  • Així mateix, podran fer este curs els/les alumnes que:
   • Estiguen cursant o hagen acabat estudis acadèmics corresponents a qualsevol d'estes titulacions o certificats o
   • Estiguen fent o hagen acabat les pràctiques acadèmiques o professionals corresponents, encara que no tinguen la titulació o el certificat oficial de la Direcció General de la Marina Mercant.
  • Estes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emés pel centre de formació o empresa, segons corresponga. 
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada. 


Tipus

S09

Hores

8

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per a actualitzar les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat en primers auxilis.
 • Tècniques elementals d'infermeria.
 • Procediment de la consulta mèdica per ràdio.
Requisits

 • Titulació/Certificat Professional:
  • Tindre algun dels Certificats següents:
   • Certificat de formació Sanitària Específica inicial en vigor.
   • Primer certificat d'actualització en Formació Sanitària Específica Inicial en vigor.
   • Certificat de Formació Sanitària Específica Avançada en vigor.
   • Primer certificat d'actualització en Formació Sanitària Específica Avançada en vigor.
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada.


Tipus

S06

Hores

40

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat per a atendre immediatament els/les malalts/es i els/les accidentats/ades a bord.
 • Primers auxilis i tècniques d'infermeria bàsica.
 • Normes d'higiene.
 • Ús de la farmaciola del vaixell.
 • Tècnica de consulta mèdica per ràdio.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Capità de la Marina Mercant.
  • Pilot de primera de la Marina Mercant.
  • Pilot de segona de la Marina Mercant.
  • Capità de pesca.
  • Patró d'altura.
  • Patró de litoral.
  • Patró costaner polivalent.
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità).
  • Oficial de Màquines de primera de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Oficial de Màquines de segona de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mecànic major naval (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mecànic naval (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner de Màquines de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner pescador (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Certificat de Formació Bàsica (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Certificat de Formació Bàsica en seguretat (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Així mateix, podran fer este curs els/les alumnes que:
   • Estiguen cursant o hagen acabat estudis acadèmics corresponents a qualsevol d'estes titulacions o certificats o
   • Estiguen fent o hagen acabat les pràctiques acadèmiques o professionals corresponents, encara que no tinguen la titulació o el certificat oficial de la Direcció General de la Marina Mercant.
  • Estes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emés pel centre de formació o empresa, segons corresponga.
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada.


Tipus

S08

Hores

16

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per a assolir les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat per a atendre immediatament els/les malalts/es i els/les accidentats/ades a bord.
 • Primers auxilis i tècniques d'infermeria bàsica.
 • Normes d'higiene.
 • Ús de la farmaciola del vaixell.
 • Tècnica de consulta mèdica per ràdio.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de Formació Sanitària Específica Avançada en vigor o
  • Primer Certificat d'actualització en Formació Sanitària Específica Avançada en vigor.
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedisca desenrotllar la formació sol·licitada.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega