MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Bases de Cotització Artistes
Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es fan per a ràdio i televisió o mitjançant gravacions.


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 17 - Llei 3/2017, de 27/6 (BOE del 28/6), efecte 1/7/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 38,43 45.014,40
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 31,87 45.014,40
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 30,66 45.014,40
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore 30,66 (8) 45.014,40
5 Adjunts de direcció 30,66 45.014,40
7 Secretaris de direcció 30,66 45.014,40


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 17 - Orde ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2), efecte 1/1/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 38,43 45.014,40
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 31,87 45.014,40
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,77 45.014,40
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore 29,77 (8) 45.014,40
5 Adjunts de direcció 29,77 45.014,40
7 Secretaris de direcció 29,77 45.014,40


Base a compte diària artistes 2017
(8) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 425,00 249,00
Entre 425,01 i 764,00 315,00
Entre 764,01 i 1.277,10 375,00
Més de 1.277,10 500,00

 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 16 - Orde ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1), efecte 1/1/2016
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,58 43.704,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,77 43.704,00
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,77 43.704,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore 29,77 (7) 43.704,00
5 Adjunts de direcció 29,77 43,704,00
7 Secretaris de direcció 29,77 43.704,00

Base a compte diària artistes 2016
(7) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 413,00 euros 242,00
Entre 413,01 i 742,00 euros  306,00
Entre 742,01 i 1.240,00 euros  364,00
Més de 1.240,00 euros  485,00


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 15 - Orde ESS/86/2015, de 30/1 (BOE 31/1), efecte 1/1/2015

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,23 43.272,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,48 43.272,00
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,48 43.272,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore 29,48 (6) 43.272,00
5 Adjunts de direcció 29,48 43.272,00
7 Secretaris de direcció 29,48 43.272,00

Base a compte diària artistes 2015
(6) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 409 euros 240,00
Entre 409,01 i 735,00 euros  303,00
Entre 735,01 i 1.228,00 euros  360,00
Més de 1.228,00 euros  480,00


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 14 - Orde ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l’1/2). Efecte 1/1/14
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics,  primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,05 43.164,00
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,19 43.164,00
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 29,19 43.164,00
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore 29,19 (5) 43.164,00
5 Adjunts de direcció 29,19 43.164,00
7 Secretaris de direcció 29,19 43.164,00

Base a compte diària artistes 2014
(5) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 408,00 239,00
Entre 408,01 i 733,00 302,00
Entre 733,01 i 1.225,00 359,00
Més de 1.225,0 479,00


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 13 - Orde ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29) Efecte 1/1/2013
Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors, Directors coreogràfics, d'escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 35,05 41.108,40
2 Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d'orquestra 29,07 41.108,40
3 Mestres (coreogràfics, de cor i apuntadors), directors de banda, regidors, apuntadors, locutors de ràdio i televisió. 28,62 41.108,40
3 Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics  i artistes de circ, varietats i folklore. 28,62 (4) 41.108,40
5 Adjunts de direcció 28,62 41.108,40
7 Secretaris de direcció 28,62 41.108,40

Base a compte diària artistes 2013
(4) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 389,00 228,00
Entre 389,01 i 698,00 288,00
Entre 698,01 i 1.167,00 342,00
Més de 1.167,01 456,00

                              Treballs de producció, doblatge de pel·lícules o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratges, curtmetratges o publicitat) o per a televisió.

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2017 - Llei 3/2017, de 27/6 (BOE del 28/6) Efecte 1/7/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors 38,43 45.014,40
2 Directors de fotografia 31,87 45.014,40
3 Directors de producció i actors 30,66 45.014,40
4 Decoradors 30,66 45.014,40
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 30,66 (8) 45.014,40
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 30,66 45.014,40


BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2017 - Orde ESS/106/2017, de 9/2 (BOE 11/2)  Efecte 1/1/2017

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors 38,43 45.014,40
2 Directors de fotografia 31,87 45.014,40
3 Directors de producció i actors 29,77 45.014,40
4 Decoradors 29,77 45.014,40
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 29,77 (8) 45.014,40
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,77 45.014,40Base a compte diària artistes 2017
(8) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 425,00 249,00
Entre 425,01 i 764,00 315,00
Entre 764,01 i 1.277,10 375,00
Més de 1.277,10 500,00


 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2016 - Orde ESS/70/2016, de 29/01 (BOE 30/1)    Efecte 1/1/2016

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros
1 Directors 35,58 43.704,00
2 Directors de fotografia 29,77 43.704,00
3 Directors de producció i actors 29,77 43.704,00
4 Decoradors 29,77 43.704,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 29,77 (7) 43.704,00
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,77 43.704,00


Base a compte diària artistes 2016
(7) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a  413 euros 242,00
Entre 413,01 i 742,00 euros 306,00
Entre 742,01 i 1.240,00 euros 364,00
Més de 1.240,00 euros  485,00

 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 2015 - Orde ESS/86/2015, de 30/1 (BOE 31/1)     Efecte 1/1/2015

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros
1 Directors 35,23 43.272,00
2 Directors de fotografia 29,48 43.272,00
3 Directors de producció i actors 29,48 43.272,00
4 Decoradors 29,48 43.272,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 29,48 (6) 43.272,00
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,48 43.272,00

Base a compte diària artistes 2015
(6) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a  409 euros 240,00
Entre 409,01 i 735,00 euros 303,00
Entre 735,01 i 1.228,00 euros 360,00
Més de 1.228,00 euros  480,00

 

 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 14 - Orde ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l’1/2). Efecte 1/1/14

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros
1 Directors 35,05 43.164,00
2 Directors de fotografia 29,19 43.164,00
3 Directors de producció i actors 29,19 43.164,00
4 Decoradors 29,19 43.164,00
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 29,19 (5) 43.164,00
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 29,19 43.164,00

Base a compte diària artistes 2014
(5) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 408,00 239,00
Entre 408,01 i 733,00 302,00
Entre 733,01 i 1.225,00 359,00
Més de 1.225,00 479,00


 

BASES DE COTITZACIÓ ARTISTES EXERCICI 13 - Orde ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29). Efecte 1/1/13

Grup de Cotització Categories Professionals Base Mínima Diària Base a compte Diària Base Màxima Anual
Euros Euros Euros
1 Directors 35,05 41.108,40
2 Directors de fotografia 29,07 41.108,40
3 Directors de producció i actors 28,62 41.108,40
4 Decoradors 28,62 41.108,40
5 Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figuristes, caps de so i ajudants de direcció 28,62 (4) 41.108,40
7 Ajudants d'operador, ajudants maquilladors, segon ajudant de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 28,62 41.108,40

Base a compte diària artistes 2013
(4) Retribucions íntegres (euros) Base a compte diària (euros)
Fins a 389,00 228,00
Entre 389,01 i 698,00 288,00
Entre 698,01 i 1.167,00 342,00
Més de 1.167,01 456,00

De conformitat amb l'establit en l'article 32.4 del Reglament General sobre Cotització, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, el límit màxim de les bases de cotització en raó de les activitats realitzades per l'artista, siga per a una o per a vàries empreses, té caràcter anual i està integrat per la suma de les bases mensuals màximes corresponents al grup de cotització en què siga enquadrat l'artista.

                              Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega