MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Novetats

Estàs en: Inici » Novetats


23/03/2018 Nou accés Cl@ve - usuari/contrasenya a la Seu Electrònica

La Seu Electrònica oferix una nova forma d'accés als servicis en línia a través del sistema Cl@ve Permanent, el qual està basat en la validació de l'accés a través d'usuari i contrasenya. Per a establir esta contrasenya cal disposar d'un Codi d'Activació que s'obté després de registrar-se al sistema de manera telemàtica amb certificat digital o presencial a qualsevol oficina de registre de Cl@ve. Si ja disposa d'usuari/contrasenya actiu, també pot accedir a estos servicis.

14/07/2017 Nova versió del "Simulador de jubilació" que té en compte el límit màxim de pensió

La nova versió del "Simulador de jubilació" tindrà en compte el límit màxim en la quantia de la pensió, independentment de la modalitat de jubilació, sempre que la data prevista de jubilació s'establisca l'any actual. A més, s'ha redissenyat l'informe generat després de la simulació i s'ha millorat i aclarit la informació del càlcul efectuat.


12/07/2017 Nou servici en la Seu Electrònica: Modificació de l'Activitat Econòmica de Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Mitjançant este servici es podrà fer la modificació de l'Activitat Econòmica del treballador autònom, sempre que se sol·licite dins del termini reglamentari, i els seus efectes seran des del dia primer del mes en què es faça este tràmit.

12/07/2017 Nou servici en la Seu Electrònica: Sol·licitud de Modificació de les Dades de Cobertura per al proper any de Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Este servici permetrà sol·licitar per al proper any la modificació de les dades de cobertura de la Incapacitat Temporal, l'Accident Laboral/Malaltia Professional i la Cessació d'Activitat, així com la modificació de la Mútua, si escau.

08/06/2017 Historial de notificacions: funció nova del servici "Consulta i firma de notificacions telemàtiques"

L'"Historial de notificacions" permet consultar les notificacions una vegada transcorregut el termini de deu dies naturals des de la posada a disposició a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).

02/06/2017 Nous servicis per a l'emissió d'un rebut de liquidació de les quotes de l'Assegurança Escolar i la Presentació telemàtica de la Relació d'Alumnes

Els autoritzats RED que tinguen assignats CCC d'Assegurança Escolar podran, a través del Sistema RED en línia, obtindre un rebut de liquidació per a l'ingrés de les quotes de l'Assegurança Escolar mitjançant pagament electrònic i presentar telemàticament la relació d'alumnes matriculats al Centre Educatiu.

01/06/2017 Nou servici a la Seu Electrònica: Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions

Este servici permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions dirigits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es preveja en un servici específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

30/05/2017 Obtindre el certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF

Està disponible el certificat de rendes de 2016, per a baixar-lo, amb els imports de les prestacions abonades i les retencions practicades a l’efecte de l'IRPF.

26/05/2017 Nou servici a la Seu Electrònica: Comunicació de defunció de perceptor de prestació

Este servici permet comunicar la defunció d'un perceptor de prestació de la Seguretat Social.

26/05/2017 Nou servici a la Seu Electrònica: Sol·licitud del Certificat Provisional Substitutori (CPS) (com a representant)

Este servici permet sol·licitar, en representació d'una altra persona i per registre electrònic, l'emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular del dret a assistència sanitària com per als beneficiaris.

24/05/2017 Nou servici a la Seu Electrònica i al Sistema RED: Variació de dades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

Mitjançant este servici és possible comunicar les variacions de dades que s'hagen produït quant al tipus de contracte, la retribució, etc. A més, el servici permet corregir determinades dades que hagen sigut comunicades de manera errònia i facilitar-ne la correcta informació.

04/05/2017 Nova funció a TUSS: annexament de documents a expedients de maternitat i paternitat ja iniciats

A través del servici "Les teues Gestions" del portal personal "La teua Seguretat Social", el ciutadà, a més de trobar la relació de sol·licituds fetes, per a les de maternitat i paternitat podrà vore la documentació que falta i enviar-la des del mateix portal.

04/05/2017 Nous accessos a servicis de prestacions per a representants a la Seu Electrònica

Les persones que actuen com a representants podran sol·licitar, a través de Ciutadans o Empreses, la prestació d'"Assistència sanitària. Sol·licitud de reconeixement del dret" i accedir al servici Com va la meua prestació?

05/04/2017 Nova publicació sobre servicis per a la gestió per mitjans electrònics del Sistema Especial per a Empleats de la Llar

Disponible el tríptic informatiu sobre la gestió per mitjans electrònics del Sistema Especial d'Empleats de la Llar.

05/04/2016 Nou disseny de la Seu electrònica

Disponible el nou disseny de la Seu Electrònica, la seua estructura facilita la navegació, s'adapta a dispositius mòbils i presenta l'accés als servicis categoritzats per temàtiques.

  • Seu Electrònica. Enllaç a una altra pàgina web, no garantim l'accessibilitat per a persones amb discapacitat. Enllaç en una finestra nova

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega