MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Glossari

Estàs en: Inici » Glossari


  • Unió Europea (UE)
    La Unió Europea (UE) és una família de països europeus democràtics, que s'han compromés a treballar junts en la pau i la prosperitat. No es tracta d'un Estat destinat a substituir els Estats actuals, però és més que qualsevol altra organització internacional. En realitat, la UE és única. Els seus Estats membres han creat institucions comunes en les quals deleguen part de la seua sobirania, amb la finalitat que es puguen prendre decisions democràticament sobre assumptes específics d'interés comú, a escala europea. Esta unió de sobiranies també es denomina "integració europea". La UE compta amb cinc institucions, cada una amb una funció específica:Parlament Europeu (triat pels ciutadans dels Estats membres); Consell de la Unió Europea (representa els Governs dels Estats membres); Comissió Europea (motor i òrgan executiu); Tribunal de Justícia (garanteix el compliment de la llei); Tribunal de Comptes (efectua el control de la legalitat i la regularitat de la gestió del pressupost de la UE). Aquestes institucions estan acompanyades per cinc altres importants organismes: Comité Econòmic i Social Europeu (expressa l'opinió de la societat civil organitzada respecte a qüestions econòmiques i socials); Comité de les Regions (expressa les opinions de les autoritat regionals i locals); Banc Central Europeu (responsable de la política monetària i de la gestió de l'euro); Defensor del Poble europeu (s'ocupa de les denúncies dels ciutadans sobre la mala gestió de qualsevol institució o organisme de la UE); Banc Europeu d'Inversions (contribuix a aconseguir els objectius de la UE finançant projectes d'inversió). L'estat de dret és fonamental per a la Unió Europea. Totes les decisions i procediments de la UE es basen en els tractats, que són acordats per tots els països de la UE. Inicialment, la UE es composava de només sis països: Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. El 1973 s'hi van adherir Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit; el 1981 s'hi va adherir Grècia; el 1986 s'hi van adherir Espanya i Portugal; i el 1995 s'hi van adherir Àustria, Finlàndia i Suècia. El 2004 va tindre lloc l'ampliació més gran, amb l'adhesió de la República Txeca, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta i Polonia. Finalment, en 2007, es van incorporar Romania i Bulgària. En els primers anys de la seua existència, gran part de la cooperació entre els països de la UE es referia al comerç i l'economia, però en l'actualitat la UE també tracta molts altres temes amb repercussió directa en la nostra vida quotidiana, com són els drets dels ciutadans; la garantia de la llibertat, la seguretat i la justícia; la creació de llocs de treball; el desenrotllament regional; la protecció del medi ambient; la creació de la globalització en benefici de tots.
  • Unitat econòmica de convivència
    Per determinar el requisit de carència de rendes o d'ingressos suficients, a efectes d'accedir a les pensions de jubilació i invalidesa de modalitat no contributiva, és precís comprovar si el beneficiari conviu o no amb altres familiars. Hi ha unitat econòmica de convivència en tots els casos que el beneficiari convisca amb altres persones, siguen o no beneficiàries, unides a ell per matrimoni o llaços de parentiu o de consanguinitat fins al segon grau.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega