MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Gizarte Segurantza

Espainiako ezkutua Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren logotipoaren ondoan, web-orrirako estekarekin. Esteka leiho berri batekin. Gizarte Segurantzaren logotipoa, hasiera orrira esteka duena
Informazio linguistikoa
Bilatzaile aurreratua

Langileak

Iraungipena / Bateraezintasunak
Laguntza ekonomikoa honako arrazoi hauengatik iraungitzen da:

 • Eragilearen heriotza. Hil dena onuraduna bada, eskubidearen jabetza bizirik dagoen gurasoaren esku geratuko da, betiere eragilea bere  ardurapean baldin badago.

 • 18 urte betetzea, % 65 edo gehiagoko desgaitasuna duen eta 18 urte beteak dituen eragilea baldin bada salbu.

 • Desgaitasuna galdu edo kentzea  eragileak hobera  egin duelako.

 • Eragileak onuradunarekiko mendekotasun ekonomikoa izateari uztea.

 • Aurreko urtean,  eskubideari eusteko legeak ezarritako diru-sarreren mugak gainditzea.

IGO 1. Bi gurasoek zein adoptatzaileek edota, horrela dagokionean, harrera egin duten biek familia-prestazioen onuradunak izateko beharrezko baldintzak betetzen dituztenean, prestazioa jasotzeko eskubidea bakar bati bakarrik aitortuko zaio.

 2. Familia-prestazioak bateraezinak izango dira gurasoek, adoptatzaileek edota, honela dagokionean, harrera egin dutenek gizarte-babeserako gainontzeko erregimen publikoetan ezarritako beste edozein prestazio berdintsu jasotzearekin.

  Gurasoetako edota adoptatzaileetako bat, egiten duen jardueragatik zein pentsioduna izateagatik, Gizarte Segurantzaren erregimen publiko baten barruan egonez gero, erregimen horrek aitortuko du dagokion prestazioa, baldin eta prestazio horren onuraduna izateko betekizunak betetzen baditu.

  Onuradunek pertsona eragile beragatiko prestazio bera gizarte-babeserako hainbat erregimen publikotan jasotzeko eskubidea dutenean, horietako bat aukeratu beharko dute.

 3. Ardurapeko 18 urte baino gehiagoko seme-alaba minusbaliatuagatiko laguntza ekonomikoak jasotzea honako egoera hauekin bateraezina da: seme-alaba erretiro- zein baliogabetasun-pentsioduna, ordaindutakoaren araberakoa ez den modalitatean, izatea eta 45/1960 Legean, uztailaren 21ekoan, araututako laguntza-pentsioen onuraduna izatea, edota minusbaliotasuna duten pertsonen eskubideei eta beren gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginaren, 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 29koak, onartutakoaren, xedapen iragankorrak azaltzen dituen gutxieneko diru-sarreren bermeko subsidioen eta hirugarren pertsonagatiko subsidioen onuraduna izatea.

  Kasu horietan, bateraezinak diren prestazioen artean bat aukeratu beharko da. Bateraezinak diren prestazioen onuradunak pertsona berberak izango ez balira, biak aldez aurretik ados egonda egingo da aukera. Adostasunik ezean, ordaindutakoaren araberakoa ez den erretiro-pentsioa zein baliogabetasun-pentsioa jasotzeko eskubidea nagusituko da, edo, horrela dagokionean, 45/1960 Legeak araututako pentsioa jasotzekoa, edo minusbaliotasuna duten pertsonen eskubideei eta beren gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginaren, 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 29koak, onartutakoaren, xedapen iragankorrak azaltzen dituen gutxieneko diru-sarreren bermeko subsidioak eta hirugarren pertsonagatiko subsidioak jasotzekoa.

IGOCopyright © Seguridad Social 2018. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra