MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Gizarte Segurantza

Espainiako ezkutua Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren logotipoaren ondoan, web-orrirako estekarekin. Esteka leiho berri batekin. Gizarte Segurantzaren logotipoa, hasiera orrira esteka duena
Informazio linguistikoa
Bilatzaile aurreratua

Langileak

Zenbatekoak


*Oharra: 2011-01-01eko xedeetarako, minusbaliotasunik ez duen ardurapeko 18 urte baino gutxiagoko seme-alabagatiko zein harreran hartutako adingabegatiko laguntza ekonomikoaren zenbatekoa, urtean, 291 eurokoa izango da (maiatzaren 20ko 8/2010 RDLko 7. |art. ).
 • Urteko 291,00 euro (hileko 24,25 euro), onuradunen diru-sarrerek urteko 11.605,77 eurotan ezarritako muga gainditzen ez dutenean, gehi %15 ardurapeko seme-alaba edo adingabe bakoitzeko, bigarrenetik aurrera.

  Familia ugariak izanez gero, muga 17.467,40 eurokoa izango da, ardurapeko seme-alabak 3 baldin badira eta zenbateko horrek 2.829,24 euro gehiago izango ditu seme-alaba bakoitzeko laugarrenetik aurrera, hori barne.

 • Zenbateko txikiagoa eta aldagarria, onuradunaren diru-sarrerak kasu horretarako ezarritako muga baino handiagoak direnean baina zenbateko horri biderketa honen emaitza gehitzean lortutako kopurua baino txikiagoak direnean: seme-alabagatiko zein ardurapeko adingabeagatiko urteko laguntzaren kopurua bider onuradunaren ardurapean dauden seme-alaben edota ardurapeko adingabeen kopurua.

  Jasotako diru-sarreren eta arestiko paragrafokoa aplikatuta lortzen den aldearen parekoa izango da laguntzaren urteko zenbatekoa.

  Desberdintasun hori ardurapeko seme-alaba edo hartutako adingabekoen artean banatuko da, baita ekitaldi ekonomiko bakoitzeko dagokion hileko zenbatekoak ere.

  Ez da laguntza ekonomikorik aitortuko, desberdintasuna 24,25 euro baino gutxiagokoa denean, urteko eta seme-alaba zein ardurapeko adingabeko.
FAMILIA EZ UGARIAK
ARDURAPEKO SEME-ALABAK (n) GUTXIENEKO MUGA (Gm) Diru-sarrerak < = Gm (1) URTEKO LAGUNTZA OSOA (A)(1) GEHIENEKO MUGA (GM) Diru-sarrerak > Gm < GM (2) DESBERDINTASUNENGATIKO URTEKO LAGUNTZA (D) (3) (4) DIRU-SARREREN GEHIENEKO MAILA (5)
1 11.605,77 291,00 11.896,77 11.896,77 -I >= 24,25 11.872,52
2 13.346,64 582,00 13.928,64 13.928,64 -I> = 48,50 13.880,14
3 15.087,51 873,00 15.960,51 15.960,51 -I> = 72,75 15.887,76
4 16.828,38 1.164,00 17.992,38 17.992,38 -I> = 97,00 17.895,38
5 18.569,25 1.455,00 20.024,25    20.024,25 -I >= 121,25 19.903,00
6 20.310,12 1.746,00 22.056,12   22.056,12 -I> = 145,50 21.910,62
7 22.050,99 2.037,00 24.087,99   24.087,99 -I> = 169,75 23.918,24
8 23.791,86 2.328,00 26.119,86     26.119,86- I >= 194,00 25.925,86
9 25.532,73 2.619,00 28.151,73    28.151,73 -I> = 218,25 27.933,48
10 27.273,60 2.910,00 30.183,60     30.183,60 -I> = 242,50 29.941,10
n Gm  =
11.605,77+1.740,87
(n - 1)
A  = 291,00 n  GM  = Gm  + A  D = GM - I  baldin eta D > = 24,25 euro/urtean/seme-alabako Gehieneko maila =
GM  -  (24,25 n )


FAMILIA UGARIAK
ARDURAPEKO SEME-ALABAK (n) GUTXIENEKO MUGA (Gm) Diru-laguntzak < = Gm (1) URTEKO LAGUNTZA OSOA (A)(1) GEHIENEKO MUGA (GM) Diru-sarrerak > Gm < GM (2) DESBERDINTASUNENGATIKO URTEKO LAGUNTZA (D) (3) (4) DIRU-SARREREN GEHIENEKO MAILA (5)
3 17.467,40 873,00 18.340,40 18.340,40 - I > = 72,75 18.267,65
4 20.296,64 1.164,00 21.460,64 21.460,64 - I > = 97,00 21.363,64
5 23.125,88 1.455,00 24.580,88   24.580,88 - I > = 121,25 24.459,63
6 25.955,12 1.746,00 27.701,12   27.701,12 - I > = 145,50 27.555,62
7 28.784,36 2.037,00 30.821,36   30.821,36 - I > = 169,75 30.651,61
8 31.613,60 2.328,00 33.941,60   33.941,60 - I > = 194,00 33.747,60
9 34.442,84 2.619,00 37.061,84   37.061,84 - I > = 218,25 36.843,59
10 37.272,08 2.910,00 40.182,08   40.182,08 -  I> = 242,50 39.939,58
n Gm  = 17.467,40 + 2.829,24 (n-3) A= 291,00 n GM = Gm + A D  = GM  - I baldin eta D >= 24,25 euro/urtean/seme-alabako Gehieneko maila =
GM -  (24,25 n )

EZARPEN ARAUAK:

 • (1) Urteko laguntza osoa (A) jasoko da, urteko diru-sarrerak (I) gutxieneko mugaren (Gm) berdinak edota txikiagoak izanez gero, kausatzaile guztien arabera.
 • (2) Gehieneko muga konputagarria (GM) desberdintasunengatiko laguntza bidezkoa den egiaztatzeko (D). Gehieneko muga (GM) da gutxieneko muga (Gm) gehi 291 euro desgaitasunik gabeko 18 urte baino gutxiagoko kausatzaileko.
 • (3) Gehieneko mugaren (GM) eta diru-sarreren (I) arteko desberdintasunaren balioa duen urteko laguntza (D) jasoko da, baldin eta desberdintasun hori 24,25 euro/urte kausatzailekoa bada edo kopuru hori baino handiagoa.
 • (4) Desberdintasunengatiko urteko laguntza (D) kausatzaileen artean banatuko da.
 • (5) Urteko diru-sarrerak (I) zenbateko horiek baino handiagoak badira, ez da laguntzarik jasoko.

IGO • 1000,00 euro urtean seme-alabako (250,00 euro hiruhilekoan). Kasu horietan ez da errekurtso-mugarik eskatzen, minusbaliotasuna duen pertsona baita.

IGO • 4.426,80 euro urtean seme-alabako (368,90 euro hilean). Kasu horietan ez da errekurtso-mugarik eskatzen, desgaitasuna duen pertsona baita.


IGO18 urte edo gehiago dituzten seme-alabak, baldin eta %75eko edo gehiagoko desgaitasuna badute eta kalte anatomiko zein funtzionalen ondorioz, bizitzaren oinarrizko ekintzetarako (janzteko, mugitzeko, jateko edota parekoetarako) beste pertsona baten laguntza behar badute:

 • 6.640,80 euro urtean seme-alabako (553,40 euro hilean). Kasu horietan ez da errekurtso-mugarik eskatzen, desgaitasuna duen pertsona baita.

IGOCopyright © Seguridad Social 2018. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra