MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Sanidade Marítima
Tipo

S05

Horas

22

Número máximo de alumnos/as

16

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Capacitar o alumnado en primeiros auxilios, técnicas de enfermaría e no procedemento da consulta médica por radio.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Capitán da Mariña Mercante.
  • Piloto de primeira da Mariña Mercante.
  • Piloto de segunda da Mariña Mercante.
  • Capitán de pesca.
  • Patrón de altura.
  • Patrón de litoral.
  • Xefe de Máquinas da Mariña Mercante.
  • Oficial de Máquinas de primeira da Mariña Mercante.
  • Oficial de Máquinas de segunda da Mariña Mercante.
  • Mecánico maior naval.
  • Mecánico naval.
  • Patrón costeiro polivalente.
  • Patrón portuario.
  • Patrón local de pesca.
  • Mariñeiro pescador con atribución de mando. (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán, agás mariñeiro pescador sen restrición de mando cando manexen con fins comerciais, embarcacións de menos de 10 metros de eslora, dedicadas á pesca ou auxiliar de acuicultura, que operen exclusivamente, dentro de augas interiores de portos e teñan unha potencia adecuada á embarcación, e sempre que non transporten pasaxeiros).
  • Mariñeiro de Ponte da Mariña Mercante con atribución de mando. (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán, agás cando manexen embarcacións profesionais de menos de 10 metros de eslora, sempre e cando non transporten máis de doce pasaxeiros e naveguen exclusivamente dentro de augas interiores de porto).
  • Mariñeiro de Máquinas da Mariña Mercante. (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Mariñeiro de Ponte da Mariña Mercante. (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Mariñeiro pescador. (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán).
  • Certificado de Patrón Profesional de instalacións e dársenas portuarias.
  • Certificado de especialidade de Patrón profesional de embarcacións de recreo.
  • Certificado de formación básica. (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Certificado de formación básica en seguridade (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán).
  • Poderán así mesmo realizar este curso os alumnos e alumnas que:
   • Estean a cursar ou finalizasen estudos académicos correspondentes a calquera das devanditas titulacións ou certificados, ou
   • Estean realizando ou finalizando as prácticas académicas ou profesionais correspondentes, aínda que non se posúa a titulación ou certificado oficial da Dirección Xeral da Mariña Mercante.
  • As devanditas situacións acreditaranse mediante certificado emitido polo centro de formación ou empresa, segundo corresponda. 
 • Outros requisitos:
  • No momento da presentación da solicitude, declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada. 


Tipo

S09

Horas

8

Número máximo de alumnos/as

16

Finalidade

Formar o alumnado para actualizar as seguintes competencias:

 • Capacitar o alumnado en primeiros auxilios.
 • Técnicas elementais de enfermaría.
 • Procedemento da consulta médica por radio.
Requisitos

 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Estar en posesión dalgún dos seguintes Certificados:
   • Certificado de Formación Sanitaria Específica Inicial en vigor.
   • Primeiro certificado de actualización en Formación Sanitaria Específica Inicial en vigor.
   • Certificado de Formación Sanitaria Específica Avanzada en vigor.
   • Primeiro certificado de actualización en Formación Sanitaria Específica Avanzada en vigor.
 • Outros requisitos:
  • No momento da presentación da solicitude, declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada.


Tipo

S06

Horas

40

Número máximo de alumnos/as

16

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Capacitar o alumnado para a atención inmediata a enfermos/as e accidentados/as a bordo.
 • Primeiros auxilios e técnicas de enfermaría básica.
 • Normas de hixiene.
 • Manexo da caixa de primeiros auxilios do barco.
 • Técnica de consulta médica por radio.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Capitán da Mariña Mercante.
  • Piloto de primeira da Mariña Mercante.
  • Piloto de segunda da Mariña Mercante.
  • Capitán de pesca.
  • Patrón de altura.
  • Patrón de litoral.
  • Patrón costeiro polivalente.
  • Xefe de Máquinas da Mariña Mercante (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán).
  • Oficial de Máquinas de primeira da Mariña Mercante (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Oficial de Máquinas de segunda da Mariña Mercante (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Mecánico maior naval (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Mecánico naval (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Mariñeiro de Ponte da Mariña Mercante (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Mariñeiro de Máquinas da Mariña Mercante (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Mariñeiro pescador (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Certificado de Formación Básica (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Certificado de Formación Básica en seguridade (Obrigatorio presentar, ademais, Certificado de delegación de uso e mantemento de caixa de primeiros auxilios, expedido polo Patrón ou Capitán). 
  • Poderán así mesmo realizar este curso os alumnos e alumnas que:
   • Estean a cursar ou finalizasen estudos académicos correspondentes a calquera das devanditas titulacións ou certificados, ou
   • Estean realizando ou finalizando as prácticas académicas ou profesionais correspondentes, aínda que non se posúa a titulación ou certificado oficial da Dirección Xeral da Mariña Mercante.
  • As devanditas situacións acreditaranse mediante certificado emitido polo centro de formación ou empresa, segundo corresponda.
 • Outros requisitos:
  • No momento da presentación da solicitude, declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada.


Tipo

S08

Horas

16

Número máximo de alumnos/as

16

Finalidade

Formar o alumnado para alcanzar as seguintes competencias:

 • Capacitar o alumnado para a atención inmediata a enfermos/as e accidentados/as a bordo.
 • Primeiros auxilios e técnicas de enfermaría básica.
 • Normas de hixiene.
 • Manexo da caixa de primeiros auxilios do barco.
 • Técnica de consulta médica por radio.
Requisitos
 • Titulación/Certificado Profesional:
  • Certificado de Formación Sanitaria Específica Avanzada en vigor ou
  • Primeiro Certificado de actualización en Formación Sanitaria Específica Avanzada en vigor.
 • Outros requisitos:
  • No momento da presentación da solicitude, declaración responsable de non padecer enfermidade física ou psíquica que lle impida desenvolver a formación solicitada.


Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal