MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Estás en: Inicio » Traballadores » Prestacións / Pensións de Traballadores » Pensións do Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI)

Pensións do Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI)


Pode enlazar á sección Trámites e Xestións  para ver unha versión simplificada.

O SOVI é un réxime residual que se aplica a aqueles traballadores e os seus dereitohabentes que, reunindo os requisitos esixidos pola lexislación do extinguido réxime, non teñan dereito a pensión do actual Sistema da Seguridade Social, con excepción das pensións de viuvez das que poidan ser beneficiarios.

A publicación da Lei 9/2005, do 6 de xuño, para compatibilizar as pensións do SOVI coas pensións de viuvez do Sistema da Seguridade Social (BOE 07/06),  permitiu flexibilizar o estrito réxime de incompatibilidades ao que estaban sometidas as pensións deste réxime.

Dentro da súa acción protectora, están incluídas as pensións seguintes:


Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal