MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Estás en: Inicio » Traballadores » Afiliación » Información xeral

Información xeral
O Sistema da Seguridade Social é un conxunto de réximes a través dos cales o Estado garante ás persoas comprendidas no seu campo de aplicación, por realizar unha actividade profesional, ou por cumprir os requisitos esixidos na modalidade non contributiva, así como aos familiares ou asimilados que tivesen ao seu cargo, a protección adecuada nas continxencias e situacións que a lei define.A efectos das prestacións de modalidade contributiva, están incluídos dentro do campo de aplicación do Sistema da Seguridade Social, e calquera que sexa o seu sexo, estado civil ou profesión, todos os españois que residan en España, e os estranxeiros que residan ou estean legalmente en España, sempre que, en ambos supostos, exerzan a súa actividade en territorio nacional, e que estean incluídos nalgún dos seguintes apartados:

  • Traballadores por conta allea.
  • Traballadores por conta propia ou autónomos.
  • Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado.
  • Estudantes.
  • Funcionarios públicos, civís ou militares.Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal