MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Pensionistas

Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Contías mínimas

Contías mínimas


Garántense contías mínimas mensuais en determinadas prestacións, que variarán en función de que o pensionista teña determinada idade e de que teña ou non familiares ao seu cargo, sempre que non supere o límite de ingresos establecido.

                              XUBILACIÓN CON 65 ANOS CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cónxuxe a cargo 786,90 11.016,60
Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) 637,70 8.927,80
Con cónxuxe NON a cargo 605,10 8.471,40

XUBILACIÓN MENOR DE 65 ANOS CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cónxuxe a cargo 737,60 10.326,40
Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) 596,50 8.351,00
Con cónxuxe NON a cargo 563,80 7.893,20

XUBILACIÓN CON 65 ANOS PROCEDENTE DE GRANDE INVALIDEZ CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cónxuxe a cargo 1.180,40 16.525,60
Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) 956,60 13.392,40
Con cónxuxe NON a cargo 907,70 12.707,80

                              GRANDE INVALIDEZ CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cónxuxe a cargo 1.180,40 16.525,60
Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) 956,60 13.392,40
Con cónxuxe NON a cargo 907,70 12.707,80

ABSOLUTA OU CON 65 ANOS DE IDADE CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cónxuxe a cargo 786,90 11.016,60
Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) 637,70 8.927,80
Con cónxuxe NON a cargo 605,10 8.471,40

TOTAL CON IDADE ENTRE 60 E 64 ANOS CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cónxuxe a cargo 737,60 10.326,40
Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) 596,50 8.351,00
Con cónxuxe NON a cargo 563,80 7.893,20

TOTAL DERIVADA ENFERMIDADE COMÚN MENOR 60 ANOS CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cónxuxe a cargo 396,60 5.552,40
Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) 396,60 5.552,40
Con cónxuxe NON a cargo 55% base mínima RX 55% base mínima RX

                              CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Con cargas familiares 737,60 10.326,40
Con 65 anos ou con discapacidade = >65% 637,70 8.927,80
Entre 60 e 64 anos 596,50 8.351,00
Menor de 60 anos 482,90 6.760,60

                              CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Por beneficiario 194,80 2.727,20
Orfandade absoluta
Un só beneficiario677,70 9.487,80
Varios beneficiarios (N) 194,80 + 482,90 / N 2.727,20 + 6.760,60 / N
Por beneficiario menor de 18 anos con discapacidade > =65% 383,40 5.367,60

                              CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Por beneficiario 194,80 2.727,20
Se non existe viúva nin orfo pensionistas
- Un só beneficiario con 65 anos 470,90

6.592,60

- Un só beneficiario menor de 65 anos 443,70 6.211,80
- Varios beneficiarios (N) 194,80 + 288,10/N 2.727,20 + 4.033,40/N

                              PENSIÓNS SOVI CONTÍAS MENSUAIS CONTÍAS ANUAIS
Vellez, invalidez e viuvez 408,10 5.713,40
Prestacións SOVI concorrentes 396,20 5.546,80

                              LÍMITE DE INGRESOS (sen incluír a pensión) CONTÍA ANUAL
Sen cónxuxe a cargo 7.133,97
Con cónxuxe a cargo 8.321,85


Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal