MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Pensionistas

Estás en: Inicio » Pensionistas » Xestión / Pagamento » Retencións IRPF

Retencións IRPF


As pensións, cuxa contía supere o importe anual legalmente establecido, están suxeitas a tributación nos termos establecidos nas normas reguladoras do Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) e sometidas, no seu caso, ao sistema xeral de retencións a conta do imposto, coas excepcións seguintes: • Están exentas sempre:
  • As pensións derivadas de actos de terrorismo.
  • As pensións por incapacidade permanente absoluta e as de grande invalidez, ademais das de xubilación derivadas delas, por cambio de denominación ao facer o beneficiario os 65 anos.
 • As pensións por incapacidade permanente total cualificada (75%) e as de xubilación derivadas delas por cambio de denominación ao facer o beneficiario 65 anos estarán exentas en Biscaia, Álava e Guipúscoa.


 • A partir do 1-1-03 a pensión está exenta sempre.


 • Aínda que a pensión está suxeita a tributación, estará exenta.
  • Se deriva de actos de terrorismo.
  • Se foi recoñecida como consecuencia dunha incapacidade permanente nos graos de absoluta ou grande invalidez. 
 • Tamén están exentas as prestacións en favor de familiares menores de 22 anos.


A pensión estará exenta se deriva de actos de terrorismo.Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal