MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Pensionistas

Estás en: Inicio » Pensionistas » Dereitos » Servizos Sociais

Servizos Sociais


Os servizos sociais son prestacións que están incluídas dentro da acción protectora do sistema da Seguridade Social, cuxa finalidade é complementar as prestacións económicas e, á vez, procurar unha mellora das condicións de vida dos beneficiarios reducindo, no posible, as limitacións persoais motivadas por razóns de idade ou discapacidade.

Esta acción protectora amplíase e compleméntase cun sistema público de prestacións e servizos para a atención ás persoas en situación de dependencia (aquelas que por razóns de idade, enfermidade ou discapacidade precisan da atención doutras persoas ou axudas para realizar as actividades básicas da vida diaria), que se prestan a través da rede de servizos sociais das Comunidades Autónomas. Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal