MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Novidades

Estás en: Inicio » Novidades


14/07/2017 Nova versión do “Simulador de xubilación” que ten en conta o tope máximo de pensión

A nova versión do “Simulador de xubilación” terá en conta o tope máximo na contía da pensión, calquera que sexa a modalidade de xubilación, sempre que a data prevista de xubilación se estableza no ano actual. Ademais, redeseñouse o informe xerado tras a simulación, mellorando e aclarando a información do cálculo efectuado.

17/11/2014 Novo acceso Cl@ve - usuario/contrasinal na Sede Electrónica

A Sede Electrónica ofrece unha nova forma de acceso aos servizos en liña a través do sistema Cl@ve Permanente, que está baseado na validación do acceso a través de usuario e contrasinal. Para establecer este contrasinal é necesario dispoñer dun Código de Activación, que se obtén tras rexistrarse no sistema, de forma telemática con certificado dixital ou presencial en calquera oficina de rexistro de Cl@ve. Se xa dispón dun usuario/contrasinal activo, tamén pode acceder a estes servizos.


12/07/2017 Novo servizo na Sede Electrónica: Modificación da Actividade Económica de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos

Mediante este servizo poderase realizar a modificación da Actividade Económica do traballador autónomo, sempre que se solicite dentro do prazo regulamentario, sendo os seus efectos dende o día primeiro do mes en que se realice este trámite.

12/07/2017 Novo servizo na Sede Electrónica: Solicitude de Modificación dos Datos de Cobertura para o ano próximo de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos

Este servizo permitirá solicitar para o ano próximo, a modificación dos datos de cobertura da Incapacidade Temporal, Accidente de Traballo/Enfermidade Profesional e Cesamento de Actividade, así como modificación da Mutua, se é o caso.

08/06/2017 Histórico de notificacións: nova funcionalidade do servizo "Consulta e sinatura de notificacións telemáticas"

O "Histórico de notificacións" permite consultar as notificacións unha vez transcorrido o prazo de dez días naturais dende a súa posta a disposición na Sede Electrónica da Seguridade Social (SEDESS).

02/06/2017 Novos servizos para a emisión de recibo de liquidación de cotas de Seguro Escolar e a Presentación telemática da Relación de Alumnos

Os autorizados RED que teñan asignados CCC de Seguro Escolar poderán, a través de Sistema RED online, obter un recibo de liquidación para o ingreso das cotas do Seguro Escolar mediante pagamento electrónico, así como presentar telematicamente a relación de alumnos matriculados no Centro Educativo.

01/06/2017 Novo servizo na Sede Electrónica: Presentación doutros escritos, solicitudes e comunicacións

Este servizo permite presentar por rexistro electrónico, en nome propio ou en representación doutra persoa, escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social.

30/05/2017 Obter certificado de retencións e ingresos á conta do IRPF

Dispoñible para a súa descarga o certificado de rendas de 2016, cos importes das prestacións aboadas e as retencións practicadas para os efectos do IRPF.

26/05/2017 Novo servizo na Sede Electrónica: Comunicación de defunción de perceptor de prestación

Este servizo permite comunicar o falecemento dun perceptor de prestación da Seguridade Social.

26/05/2017 Novo servizo na Sede Electrónica: Solicitude de Certificado Provisional Substitutivo (CPS) (como representante)

Este servizo permite solicitar, en representación doutra persoa e por rexistro electrónico, a emisión do Certificado Provisional Substitutivo (CPS) da Tarxeta Sanitaria Europea (TSE), tanto para o titular do dereito a asistencia sanitaria coma para os beneficiarios.

24/05/2017 Novo servizo en Sede Electrónica e Sistema RED: Variación de datos no Sistema Especial para Empregados de Fogar

Mediante este servizo é posible comunicar as variacións de datos que se producisen en canto ao tipo de contrato, a retribución, etc. Ademais, o servizo permite corrixir determinados datos que fosen comunicados de forma errónea, facilitando a súa correcta información.

04/05/2017 Nova funcionalidade en TUSS: anexado de documentos a expedientes de maternidade e paternidade xa iniciados

A través do servizo “As túas Xestións” do portal persoal "A túa Seguridade Social", o cidadán, ademais de encontrar a relación de solicitudes realizadas, nas de maternidade e paternidade poderá ver a documentación que falta e enviala dende o propio portal.

04/05/2017 Novos accesos a servizos de prestacións para representantes na Sede electrónica

As persoas que actúen como representantes poderán solicitar, a través de Cidadáns ou Empresas, a prestación de “Asistencia sanitaria. Solicitude de recoñecemento do dereito” e acceder ao servizo "Como vai a miña prestación?"

05/04/2017 Nova publicación sobre servizos para a xestión por medios electrónicos do Sistema Especial para Empregados de Fogar

Dispoñible o tríptico informativo sobre a xestión por medios electrónicos do Sistema Especial de Empregados de Fogar.

14/03/2017 Novo servizo: Consulta de débedas e obtención de documento de ingreso, na Sede Electrónica

Este servizo permite visualizar e consultar todas as débedas ou liquidacións pendentes de pagamento coa seguridade social, e obter un recibo de pagamento co número de conta da entidade financeira onde deberá realizar o ingreso.

01/03/2017 Novos accesos ao servizo Asistencia sanitaria: Consulta do dereito e emisión do documento acreditativo do dereito

A partir do 01-03-2017 é posible que o cidadán acceda ao servizo “Asistencia sanitaria: Consulta do dereito e emisión do documento acreditativo do dereito” con identificación (certificado dixital ou usuario+contrasinal). Nestes casos, será dirixido ao portal A túa Seguridade Social para a súa autenticación.

01/03/2017 Novos accesos ao servizo Tarxeta Sanitaria Europea

A partir do 01-03-2017, é posible que o cidadán acceda ao servizo Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) con identificación (certificado dixital ou usuario+contrasinal). Nestes casos, será dirixido ao portal A túa Seguridade Social para a súa autenticación, onde poderá solicitar ou renovar a TSE para o titular do dereito á asistencia sanitaria e para os seus beneficiarios.

02/01/2017 Ampliación do permiso de paternidade dende o 01-01-2017

A partir do 1 de xaneiro de 2017, o permiso de paternidade pasará a ser de catro semanas ininterrompidas nos supostos de nacemento de fillo, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento.

05/04/2016 Novo deseño da Sede electrónica

Dispoñible o novo deseño da Sede Electrónica, a súa estrutura facilita a navegación, adáptase a dispositivos móbiles e presenta o acceso aos servizos categorizados por temáticas.

  • Sede Electrónica. Enlace a outra web, non garantimos a accesibilidade para persoas con discapacidade. Enlace en nova ventá

Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal