MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Empresarios

Estás en: Inicio » Empresarios » Información a acredores » Información básica

Información básica
Facilítanse a través desta páxina os pagos realizados a aqueles acredores que reúnan tal condición como consecuencia da prestación de bens e servizos ao Sistema da Seguridade Social, conforme a normativa reguladora desta.Documentación que se debe presentar

Fotocopia do DNI para persoas físicas ou CIF para persoas xurídicas.

Certificado bancario expedido pola entidade financeira a través da que se desexe que esta Tesourería Xeral efectúe o pago, onde conste a TITULARIDADE da conta e o CÓDIGO DE CONTA CLIENTE (segundo o modelo de solicitude de alta dun acredor).

Onde presentar esta documentación?

Na Unidade Administrativa do Centro de Xestión da Seguridade Social na que se realizase a prestación do servizo.Documentación que se debe presentar

Fotocopia do DNI para persoas físicas ou CIF para persoas xurídicas.
Modelo de solicitude de baixa ou modificación de datos dun acredor.

Onde presentar esta documentación?

Na Unidade Administrativa do Centro de Xestión da Seguridade Social na que se realizase a prestación do servizo ou en calquera Dirección Provincial da Tesourería Xeral.DocumentoDescarga do ficheiroFormatoTamañoData
Modelo de solicitude de alta dun acredor Abrir o documento:Modelo de solicitud de alta de un acreedor  en Castellano. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de alta de un acreedor en Catalán. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de alta de un acreedor en Galego. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de alta de un acreedor en Eúscaro. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de alta de un acreedor en Valenciano. O documento abrirase nunha ventá nova. PDF 155 Kb 22/11/2017

                              DocumentoDescarga do ficheiroFormatoTamañoData
Modelo de solicitude de baixa ou modificación de datos dun acredor Abrir o documento:Modelo de solicitud de baja o modificación de datos de un acreedor en Castellano. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de baja o modificación de datos de un acreedor en Catalán. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de baja o modificación de datos de un acreedor en Galego. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de baja o modificación de datos de un acreedor en Eúscaro. O documento abrirase nunha ventá nova. | Abrir o documento:Modelo de solicitud de baja o modificación de datos de un acreedor en Valenciano. O documento abrirase nunha ventá nova. PDF 173 Kb 22/11/2017

                              
Información sobre documentos PDF:

Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF é necesario que teña instalado o programa Acrobat Reader de Adobe


Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal