MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Sanitat Marítima
Tipus

S05

Hores

22

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per assolir les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat en primers auxilis, tècniques d'infermeria i en el procediment de la consulta mèdica per ràdio.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Capità de la Marina Mercant.
  • Pilot de primera de la Marina Mercant.
  • Pilot de segona de la Marina Mercant.
  • Capità de pesca.
  • Patró d'altura.
  • Patró de litoral.
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant.
  • Oficial de Màquines de primera de la Marina Mercant.
  • Oficial de Màquines de segona de la Marina Mercant.
  • Mecànic major naval.
  • Mecànic naval.
  • Patró costaner polivalent.
  • Patró de port.
  • Patró local de pesca.
  • Mariner pescador amb atribució de comandament. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità, excepte el mariner pescador sense restricció de comandament, quan manegi, amb finalitats comercials, embarcacions de menys de 10 metres d'eslora dedicades a la pesca o auxiliars d'aqüicultura que operin exclusivament dins aigües interiors de ports i tinguin una potència adequada a l'embarcació, i sempre que no transporti passatgers).
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant amb atribució de comandament. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità, excepte quan manegi embarcacions professionals de menys de 10 metres d'eslora, sempre que no transporti més de dotze passatgers i navegui exclusivament dins aigües interiors de port).
  • Mariner de Màquines de la Marina Mercant. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner pescador. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità).
  • Certificat de Patró Professional d'instal·lacions i dàrsenes portuàries.
  • Certificat d'especialitat de Patró professional d'embarcacions d'esbarjo.
  • Certificat de formació bàsica. (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Certificat de formació bàsica en seguretat (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità).
  • Així mateix, podran fer aquest curs els/les alumnes que:
   • Estiguin cursant o hagin finalitzat estudis acadèmics corresponents a qualsevol d'aquestes titulacions o certificats o
   • Estiguin fent o hagin finalitzat les pràctiques acadèmiques o professionals corresponents, encara que no tinguin la titulació o el certificat oficial de la Direcció General de la Marina Mercant.
  • Aquestes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emès pel centre de formació o empresa, segons correspongui. 
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedeixi desenvolupar la formació sol·licitada. 


Tipus

S09

Hores

8

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per actualitzar les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat en primers auxilis.
 • Tècniques elementals d'infermeria.
 • Procediment de la consulta mèdica per ràdio.
Requisits

 • Titulació/Certificat Professional:
  • Posseir algun dels Certificats següents:
   • Certificat de Formació Sanitària Específica Inicial en vigor.
   • Primer certificat d'actualització en Formació Sanitària Específica Inicial en vigor.
   • Certificat de Formació Sanitària Específica Avançada en vigor.
   • Primer certificat d'actualització en Formació Sanitària Específica Avançada en vigor.
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedeixi desenvolupar la formació sol·licitada.


Tipus

S06

Hores

40

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per assolir les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat per atendre immediatament els/les malalts/es i els/les accidentats/ades a bord.
 • Primers auxilis i tècniques d'infermeria bàsica.
 • Normes d'higiene.
 • Ús de la farmaciola del vaixell.
 • Tècnica de consulta mèdica per ràdio.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Capità de la Marina Mercant.
  • Pilot de primera de la Marina Mercant.
  • Pilot de segona de la Marina Mercant.
  • Capità de pesca.
  • Patró d'altura.
  • Patró de litoral.
  • Patró costaner polivalent.
  • Cap de Màquines de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità).
  • Oficial de Màquines de primera de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Oficial de Màquines de segona de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mecànic major naval (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mecànic naval (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner de Pont de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner de Màquines de la Marina Mercant (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Mariner pescador (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Certificat de Formació Bàsica (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Certificat de Formació Bàsica en seguretat (És obligatori presentar, a més, el Certificat de delegació d'ús i manteniment de farmaciola expedit pel Patró o Capità). 
  • Així mateix, podran fer aquest curs els/les alumnes que:
   • Estiguin cursant o hagin finalitzat estudis acadèmics corresponents a qualsevol d'aquestes titulacions o certificats o
   • Estiguin fent o hagin finalitzat les pràctiques acadèmiques o professionals corresponents, encara que no tinguin la titulació o el certificat oficial de la Direcció General de la Marina Mercant.
  • Aquestes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant un certificat emès pel centre de formació o empresa, segons correspongui.
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedeixi desenvolupar la formació sol·licitada.


Tipus

S08

Hores

16

Nombre màxim d'alumnes

16

Finalitat

Formar l'alumnat per assolir les competències següents:

 • Capacitar l'alumnat per atendre immediatament els/les malalts/es i els/les accidentats/ades a bord.
 • Primers auxilis i tècniques d'infermeria bàsica.
 • Normes d'higiene.
 • Ús de la farmaciola del vaixell.
 • Tècnica de consulta mèdica per ràdio.
Requisits
 • Titulació/Certificat Professional:
  • Certificat de Formació Sanitària Específica Avançada en vigor o
  • Primer Certificat d'actualització en Formació Sanitària Específica Avançada en vigor.
 • Altres requisits:
  • En el moment de la presentació de la sol·licitud, declaració responsable de no patir cap malaltia física o psíquica que li impedeixi desenvolupar la formació sol·licitada.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal