MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Novetats

Ets a: Inici » Novetats


23/03/2018 Nou accés Cl@ve - usuari/contrasenya a la Seu Electrònica

La Seu Electrònica ofereix una nova forma d'accés als serveis en línia a través del sistema Cl@ve Permanent, el qual està basat en la validació de l'accés a través d'usuari i contrasenya. Per establir aquesta contrasenya cal disposar d'un Codi d'Activació que s'obté després de registrar-se al sistema de manera telemàtica amb certificat digital o presencial en qualsevol oficina de registre de Cl@ve. Si ja disposeu d'usuari/contrasenya actiu, també podeu accedir a aquests serveis.

14/07/2017 Nova versió del "Simulador de jubilació" que té en compte el límit màxim de pensió

La nova versió del "Simulador de jubilació" tindrà en compte el límit màxim en la quantia de la pensió, independentment de la modalitat de jubilació, sempre que la data prevista de jubilació s'estableixi l'any actual. A més, s'ha redissenyat l'informe generat després de la simulació i s'ha millorat i aclarit la informació del càlcul efectuat.


12/07/2017 Nou servei a la Seu Electrònica: Modificació de l'Activitat Econòmica de Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Mitjançant aquest servei es podrà fer la modificació de l'Activitat Econòmica del treballador autònom, sempre que se sol·liciti dins el termini reglamentari, i els seus efectes seran des del dia primer del mes en què es faci aquest tràmit.

12/07/2017 Nou servei a la Seu Electrònica: Sol·licitud de Modificació de les Dades de Cobertura per al proper any de Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Aquest servei permetrà sol·licitar per al proper any la modificació de les dades de cobertura de la Incapacitat Temporal, l'Accident de Treball/Malaltia Professional, el Cessament d'Activitat i la Mútua, si escau.

08/06/2017 Historial de notificacions: funció nova del servei "Consulta i signatura de notificacions telemàtiques"

L'"Historial de notificacions" permet consultar les notificacions una vegada transcorregut el termini de deu dies naturals des de la posada a disposició a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).

02/06/2017 Nous serveis per a l'emissió d'un rebut de liquidació de les quotes de l'Assegurança Escolar i la Presentació telemàtica de la Relació d'Alumnes

Els autoritzats RED que tinguin assignats CCC d'Assegurança Escolar podran, a través del Sistema RED en línia, obtenir un rebut de liquidació per a l'ingrés de les quotes de l'Assegurança Escolar mitjançant pagament electrònic i presentar telemàticament la relació d'alumnes matriculats al Centre Educatiu.

01/06/2017 Nou servei a la Seu electrònica: Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions

Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

30/05/2017 Obteniu el Certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF

Està disponible el certificat de rendes de 2016, per baixar-lo, amb els imports de les prestacions abonades i les retencions practicades a l’efecte de l'IRPF.

26/05/2017 Nou servei a la Seu electrònica: Comunicació de defunció de perceptor de prestació

Aquest servei permet comunicar la defunció d'un perceptor de prestació de la Seguretat Social.

26/05/2017 Nou servei a la Seu electrònica: Sol·licitud del Certificat Provisional Substitutori (CPS) (com a representant)

Aquest servei permet sol·licitar, en representació d'una altra persona i per registre electrònic, l'emissió del Certificat Provisional Substitutori (CPS) de la Targeta Sanitària Europea (TSE), tant per al titular del dret a assistència sanitària com per als beneficiaris.

24/05/2017 Nou servei a la Seu Electrònica i al Sistema RED: Variació de dades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar

Mitjançant aquest servei és possible comunicar les variacions de dades que s'hagin produït quant al tipus de contracte, la retribució, etc. A més, el servei permet corregir determinades dades que hagin estat comunicades de manera errònia i facilitar-ne la correcta informació.

04/05/2017 Nova funció a TUSS: annexament de documents a expedients de maternitat i paternitat ja iniciats

A través del servei "Les teves Gestions" del portal personal "La teva Seguretat Social", el ciutadà, a més de trobar la relació de sol·licituds fetes, per a les de maternitat i paternitat podrà veure la documentació que falta i enviar-la des del mateix portal.

04/05/2017 Nous accessos a serveis de prestacions per a representants a la Seu Electrònica

Les persones que actuïn com a representants podran sol·licitar, a través de Ciutadans o Empreses, la prestació d'"Assistència sanitària. Sol·licitud de reconeixement del dret" i accedir al servei Com va la meva prestació?

05/04/2017 Nova publicació sobre serveis per a la gestió per mitjans electrònics del Sistema Especial per a Empleats de la Llar

Disponible el tríptic informatiu sobre la gestió per mitjans electrònics del Sistema Especial d'Empleats de la Llar.

14/03/2017 Nou servei: Consulta de deutes i obtenció del document d'ingrés, a la Seu Electrònica

Aquest servei permet visualitzar i consultar tots els deutes o liquidacions pendents de pagament amb la seguretat social i obtenir un rebut de pagament amb el número de compte de l'entitat financera on haureu de fer l'ingrés.

05/04/2016 Nou disseny de la Seu electrònica

Disponible el nou disseny de la Seu Electrònica, la seva estructura facilita la navegació, s'adapta a dispositius mòbils i presenta l'accés als serveis categoritzats per temàtiques.

  • Seu electrònica. Enllaç a una altra pàgina web, no garantim l'accessibilitat per a persones amb discapacitat. Enllaç en una finestra nova

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal